Студентке: Конкурс

  • Эссе сынагы

    Көңүл буруңуздар! Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) алдындагы интеллектуалдык менчик мамлекеттик фондусу “Адамга эң кыйыны –  күн сайын адам болуу” аттуу жаштар арасындагы республикалык...