Илимий-практикалык конференция

Талас мамлекеттик университетинин улуу жазуучусу Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына арналган «Көчмөндөр маданиятынын мурасы-азыркы замандын башаттары» аттуу республикалык конференциясында биздин «Педагогика» секциясынын окутуучулары Кудабаева Г .Б.филос.и.к.,доцент Сейдакматова А.Э.окутуучу,ТалМУ Балдардын жаш курактары боюнча көңүл буруу процессине мүнөздөмө Кудабаева Г .Б.филос.и.к.,доцент Сыдыкова Г.С.,окутуучу,ТалМУ Сабакка

Ачык сабак

Табигый дисциплиналар секциясынын окутуучусу Мураталиева Назгүл 2018-жылдын 23-апрелиндеКСП-1-17 жана КПР-1-17 группалар арасында«Жаратылыш жана биз» деген темада тарбиялык ачык сабак өттү. Сабак таймаш иретинде жүргүзүлүп студенттер активдүү катышышты жана жаратылышты көздүн карегиндейсактоо керек экендигин даӊазалашты.

Студенттик конференция

Талас мамлекеттик университетинин «Таза коом, келечектин горизонттору студент жаштардын илимий иликтөөчүлүк көз караштарында» аттуу 15-студенттик илимий-тажрыйбалык конференциясында Төлөбаева Жазгүл гр.КП-1-15 «Темпераменттин типтерине карата тарбиялоо иштери «-деген доклады менен студентик конференцидя 1-оорунду ээледи. Илимий жетекчиси философия илимдеринин кандидаты, доцент Кудабаева Гулира

Тегерек стол

2018-жылдын 16-майында Табигый дисциплиналар секциясында «Дене тарбия » адистигинен сапаттуу кадрларды чыгаруу боюнча тегерек стол болуп өттү. Бул тегерек столго Талас областынын дене тарбия жана спорт комитетинин башчысы Кыдыралиев Р.А, Талас райондук, шаардык билим берүү бөлүмүнүн адиси  Чалов Ч.М,  ДЮСШ

Табигый дисципланалар секциясынын КФ-1-16 группасынын студенттери 2-апрелден 21-апрелге чейин педагогикалык практикасын өтөштү.

Табигый дисципланалар секциясынын КФ-1-16 группасынын студенттери 2-апрелден 21-апрелге чейин педагогикалык практикасын өтөштү.

Табигый дисципланалар секциясынын КФ-1-16 группасынын студенттери 2-апрелден 21-апрелге чейин педагогикалык практикасын өтөштү. Студенттердин практика учурунда  сабак өтүү учуру.  

«Педагогика» секциясы семинар-тренингде

«Билим берүү максаттарын ишке ашыруу боюнча глобалдык кызматташуу» долбоорунун алкагында Билим берүү жана илим министирлигинин жана Дүйнөлүк банктын  каржылоосу менен уюштурулган Бишкектеги  семинар-тренинге биздин «Педагогика» секциясынын окутуучулары катышышып келишкен. Семинар-тренингден  Сейдакматова Акылай эже «Мугалим» илимий педагогикалык журналына өзүнүн ойун бөлүшкөн…