Талас Мамлекеттик Университеттин Кесиптик орто билим берүү бөлүмүнө тапшыруу үчүн төмөнкүдөй документтер талап кылынат:
1. Абитуриенттин ректордун наамына жазган арызы;
2. Орто билими жөнүндөгү мамлекеттик үлгүдөгү документтер (аттестат 9,11 класс, диплом);
3. №086-У формасындагы медициналык справка;
4. Паспорт же башка документтердин копиясы (күбөлүк, ID –карт);
5. 3х4 өлчөмүндөгү 6 даана сүрөт.
Айрым катигориядагы студенттерине контракт төлөөдөн жеңилдиктерди берүү боюнча жобосу:

  1. Окуунун жалаң мыктыларына 25% чейин жеңилдиктер берилет.
  2. Тоголок жетимдерге: Ата-энесинин экоо тең түрдүү себептердин негизинде кайтыш болупкалса, студентти эч ким өз көзөмөлүндө карап, жардам бербесе же багып албаган болсо 50% чейин жеңилдиктер берилет.
  3. Бир үй-бүлөөдөн университетте (колледж) 3 студент окуса, анда студенттин бирөөсүнө 25% жеңилдик берилет, ал эми бир үй-бүлөдөн университетте 2 студент окуса 15% жеңилдик берилет.
  4. Майып студентке 20% чейин жеңилдиктер берилет.
  5. Ата-энеси 1,2 группадагы майып болсо, ал студентке 20% жеңилдиктер берилет.
  6. Жарым жетим студенттерге 25% чейин жеңилдиктер берилет.
  7. Көп үй-бүлөөлүү студенттерге: үй-бүлөөдө 10 бала тарбияланса, студентке 20% жеңилдиктер берилет.
  8. Ата- энеси университетте(колледж) иштеп, эмгек стажы 4 жылдан ашса, ал студентке 20% чейин жеңилдиктер күндүзгү бөлүмүндө окуган студенттерге гана берилет.

Окуу үчүн төлөнүүчү контракттан жеңилдиктер берилет жана жеңилдиктерди алууда керектелүүчү документтер:
1. Студенттин туулгандыгы тууралуу кубөлүгүнүн көчүрмөсү
2. Студенттин паспортунун көчүрмөсү (паспорту бар болсо)
3. Ата-энесинин өлгөндүгү тууралуу күбөлүгүнүн тууралуу ЗАГСтан аныктама, герби бар,моор менен ырасталган.
4. Окуп жаткандыгы тууралуу справка

Документтерди кабыл алуу дареги: Талас шаары, К.Нуржанов көчөсү №25,
Байланыш телефондору:    6-10-36, 5-39-98, 5-39-29  (0770402757,  0700402759).