Билим берүү программасы боюнча маалымат.

Адистиктин аталышы: 

050720 «Педагог по Физической культуры и спорта»

Классификация: физ. воспитатель

Күндүзгү окуу мөөнөтүү(очное)
9 класстын базасында  2жыл 10 ай
11 класстын базасында  1жыл 10 ай
Күндүзгү окуунун акысы 17500сом

Штаттык курам -15мугалим
Аныничинен 7 кош жумушчу
8 мугалим штаттык .

"Табигый дисциплиналар" секциясынын окутуучулар курамы.

Секция башчысы Ташматова Жыпар Таалайбековна

Билими: Жогорку Жусуп Баласагын атындагы КУУ 2005-жылы аяктаган магистр.

Адистиги: География жана экология боюнча окутуучу. Резюме

Дуйшеев Бообек Азранович

Билими: Орто Барнаул атындагы Индустриалдык педагогикалык техникум 1988-жылы аяктаган.

Адистиги:Техник механик, онудуруштук окутуучу мастер.

Билими: Жогорку ТМУ 2005-аяктаган.

Адистиги: Тарых мугалими. Резюме

Ильин Михаил Юрьевич

Билими: Жогорку КМФИ .1989-жылы аяктаган

Адистиги: Дене тарбия мугалими. Резюме

Турсалиев Азис Жакыпбекович

Билими: Жогорку Кыргыз Мамлекеттик Физкультура Институту 1993- жылы аяктаган.

Адистиги: Дене тарбия мугалими. Резюме

Жанузаков Уланбек Омуркулович

Билими: Жогорку ТМУ 2007-жылы аяктаган.

Адистиги: Тарых мугалими. Резюме

Абдыраимов Аскат Батырканович

Билими: Жогорку КМФИ 1996-жылы аяктаган .

Адистиги: Дене тарбия мугалими. Резюме

Шакиева Айзина Жанышовна

Билими: Жогорку КГПУ 1999-жылы аяктаган.

Адистиги: Биология мугалими. Резюме

Мураталиева Назгул Доктурбековна

Билими: Жогорку ТМУ 2006-жылы аяктаган.

Адистиги: Биология мугалими. Резюме

Кош жумушчу Тагаева Айгул Асарбековна

Билими: Жогорку ТГУ 2006- жылы аяктаган

Адистиги: Биология мугалими

Кош жумушчу Жайылган кызы Мээрим

Билими: Баклавр Жусуп Баласагын атындагы КУУ 2016 - жылы аяктаган

Адистиги: Биолог

«Табигый дисциланалар» секциясынын октуучулар жамааты

«Табигый дисциплиналар» секциясынын негизги максаты жана милдети болуп, спорт тармагында  жеткиликтүү билим берүүдɵ тɵмɵндɵгү багыттар менен иш алып барат.

 • кесипке багытталган замандын талабына ылайыктуу кесиптик кадрларды даярдоо
 • билим берүүчүлүк жанан спорт тармагын ɵнүктүрүү иш аракеттерин камсыз кылуу үчүн илимий изилдɵɵлɵрдү жүргузүү, илимий — методикалык жана окуу методикаларын иштеп чыгуу.
 • «Дене тарбия» адистиктерин  даярдоодо  негизги  билим берүү куралы катары  «Дене тарбияныны теориясы жана методикасы» терендетилип окутулат.
 • «Табигый дисциплиналар» секциясы билим берүү программасынын негизинде «Дене тарбия» жана «Технология» адистиктерин даярдап чыгарат.

Секциянын окутуу методикалык иштеринин негизги багыттары:

 • Окутуунун максатын компитенттүү мамилелердин негизинде,  мазмунун, методдорун, каражаттарын жана формаларын иштеп чыгат.
 • Иштелип чыккан окутунун программалары билим берүүнүн баардык денгээлдерин ичине камтыйт.
 • Практика менен айкалыштырып спорт таармагын ɵнүкутүрүүдɵ ɵз салымдарын кошуп келүүдɵ.

Окуу процессинин уюштуруда тɵмɵнкү документер бар:

 • Билим берүүнун мамлекеттик макети;
 • Билим берүүнүн мамлекттик стандарты;
 • Окуу план, жумушчу окуу план;
 • ОКМКлар иштелип чыккан;
 • Дене тарбия методикасы адистиги боюнча окуу программасы иштелип чыккан.
 • Окуу методикалык колдонмолор, тесттер иштелип чыккан.

Пландалган окуу жуктɵмдɵрү толугу менен окуу планын жана жумушчу программалардын талабына ылайык аткарылат.

«Табигый дисциплналар» секциясынын кенешмесинде октуучулардын пландары, лекция жана практикалык сабактардын тесттери боюнча модулдук суроолор каралат.

Окутуучулар курамы секцияда ɵтулүүчү сабактарды методикалык жактан камсыз кылууга  кɵнүл  бурулат. Азыркы учурда секцияныны окутуучулар тарабынан 38 предметтен жумушчу программа 2 предметтен курстук иш 3 предметтен окуу методикалык колдонмо иштелип чыккан.

Окулуп жаткан дисциплиналар студенттердин жалпы билим денгээлин которуп ɵз ишмердүүлугүн жогорулатат.

Табигый дисциплиналар секциясынын «Дене тарбия» адистигинин  окуу усулдук иштелмелердин тизмеси.

Дисциплиналардын аталышыДисциплиналардын методикалык аталышыЖылдары
1.

Теория физической культуры

 

Учебно-методическая указания по дисциплине «Теория физической культуры»

По специальности СПО.3.10.Турсалиев А.Ж.

 

  2017-2018

2.

Гимнастика

 

Учебно-методическая указания по дисциплине «Гимнастика»

По специальности СПО.3.12. Турсалиев А.Ж.

 

  2017-2018
3.

Спортивное-педагогическое совершенствование

 

Учебно-методическая указания по дисциплине «Спортивное-педагогическое совершенствование»

По специальности СПО.3.20. Турсалиев А.Ж.

 

  2017-2018
4.

Туризм и спортивной ориентирование

 

Учебно-методическая указания по дисциплине « Туризм и спортивной ориентирование»

По специальности СПО.3.24. Турсалиев А.Ж.

 

  2017-2018
5.Основы спортивных тренировки

Учебно-методическая указания по дисциплине «Основы спортивных тренировки»

По специальности СПО.3.16. Турсалиев А.Ж.

  2017-2018
7.

Плавание

 

Учебно-методическая указания по дисциплине «Плавание»

По специальности СПО.3.21. Турсалиев А.Ж.

 

  2017-2018
8.

Легкая атлетика

 

 Учебно-методическая указания по дисциплине «Легкая атлетика»

По специальности СПО.3.13. Турсалиев А.Ж.

 2017-2018
9.

Настольный теннис

 

 Учебно-методическая указания по дисциплине « Настольный теннис»

По специальности СПО.3   Турсалиев А.Ж.

 2017-2018
10.

История.

Ф.К и С.

Учебно- методическое указание

«Спорт и физическая культура в Кыргызстане сегодня: проблемы и пути их решения» По специальности Б.3.8. Ильин  М.Ю.

 2017-2018
11.Педагогика и педагогика Ф.К.и С.Учебно методическое указание «По написанию рефератов» По специальности Б.3.1.  Ильин  М.Ю. 2017-2018
12.Теория и методика ИВС.Методические рекомендации по выполнению курсовых работ по предмету Теория и Методика ИВС. По специальности  Б.3.14.  Ильин  М.Ю. 2017-2018
13.Спортивная метрология

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента

По специальности  Б.3.18.  Ильин  М.Ю.

 2017-2018
14.Зимние виды спорта и Футбол

Учебно- методическое указание  на тему «Обучающая тренировка»

По специальности  В.3.20.3  Ильин  М.Ю.

 2017-2018
15.Спортивные игры

Учебно методическое указание  на тему: «Волейбол»

По специальности  В.3.20.3  Ильин  М.Ю.

 2017-2018
16.Безопасность жизнедеятельностиМетодические указание к выполнению практических работ для студентов колледжа,обучащихся по специальностям 0312- «Педагогика начального образования» 0601- « Экономика и бухгалтерский учет» и 0201- «Правоведение»

Бишкек-                                                                                  2013

50 экз.

 

         Башка окуу мекемелери менен болгон байланыш.

«Табигый дисциплиналар» секциясы Талас шаарынын, Талас, Кара – Буура, Манас, Бакай –Ата райондорунун спорттук мектептери менен тыгыз байланышта жана практиканы ɵтүү боюнча келишимдер түзүлгɵн.

Талас обласынын шаардык, райондук ɵспүрүм балдардын спорттук  мектеби, «Тɵɵ – Ашуу» лыжалык баззасы, «Талас-Сүт» комбинатынын сууга сүзүү бассейини, «Газпром» спорт комплекстери менен келишимдер түзүлгɵн.

Адистиктердин практикалык даярдынынын негизинде, Бишкек шаардык Музыкалык педагогикалык колледжи, Нарын педагогикалык колдеджтери менен тыгыз байланышта.

Колледжтин китепканасында  атайын каражаттары аркылуу, зарыл болгон адабияттар 2018 жылкы жаны китептер менен камсыздалып турат жана студенттердин керектɵɵсүн канаттандырат.