Ташматова Жыпар Таалайбековна секция башчысы
Секция төмөнкү адистикти даярдайт:
050720 «Педагог по Физической культуры и спорта»

Күндүзгү окуу мөөнөтүү(очное)
9 класстын базасында  2жыл 10 ай
11 класстын базасында  1жыл 10 ай
Күндүзгү окуунун акысы 17500сом

Штаттык курам -15мугалим
Аныничинен 7 кош жумушчу
8 мугалим штаттык .