Талас Мамлекеттик Университеттин символикасы
Талас Мамлекеттик Университеттин туусу
Автору: Солтобаев А. М.

Талас Мамлекеттик Университеттин герби
Автору: Солтобаев А. М.

Түшүндүрмө

Эскиздин сырткы алкагында кыргыз жана англис тилдеринде университеттин аталышы жазылат.
Ички айланада математикага мурда белгисиз фигура жаңы геликоиддин сүрөтү тартылды, анын кырлары кандайдыр бир материалдык телонун, же жалпы эле микро-макро космикалык-физикалык курамдарынын фазалуу мейкиндиктеги эволюциалык өмүр сызыгы (орусча – мировая линия).
Бул сүрөт – ааламдын модели деп эсептейм, ал поляризациаланбаган электромагниттик толкундун – фотондун, деги эле кванттын модели.
Байыркы гректер биздин эрага чейин эле “жердин киндиги” деп чокморлошкон скульптуралык композицияны орнотуп коюшуптур, азыркы физика илими да ааламды, турбуленттүү, сингулярдуу, көп фазалуу,оңду-солду кыймылдуу не бир акылга сыйгыс керемет экенин байкап жатышпайбы?
Китептин, астродиалардын сүрөттөрү илим-билимдин, жарыкчылыктын, демек тирүүлүктүн символдору го!

Талас Мамлекеттик Университеттин гимни
Сөзү: Усейин Эсенамановдуку
Обону: Жамалбек Изабековдуку

Кең Таластын илим, билим ордосу,
Рух дөөлөт, маданият борбору.
Келечекке умтулушкан жаштардын,
Аткарылсын асыл максат ойлору.

Кайырма:
Университет арыбасын сапарың,
Ар убакта алгаласын кадамың.
Ай-ааламга атагыңды таанытсын,
Бир өзүңдөн өсүп-өнгөн жаштарың.

Бабалардан калган ыйык мурастын,
Бар байлыгы кенчи болуп турасың,
Ардактуу кесип ээси болууда,
Адамзаттын жолуна шам чыраксың.

Кайырма:
Университет арыбасын сапарың,
Ар убакта алгаласын кадамың.
Ай-ааламга атагыңды таанытсын,
Бир өзүңдөн өсүп-өнгөн жаштарың.