Кудабаева Гулира Байдылдаевна секция башчысы
Секция төмөнкү адистикти даярдайт
050709 «Башталгыч класстарды окутуу»
050703 «Мектепке чейинки билим берүү»
050711 «Социалдык педагогика»

Күндүзгүокуумөөнөтүү(очное)
9 класстын базасында  1 жыл 10 ай
11 класстын базасында  2 жыл 10 ай
Күндүзгү окуунун акысы 17500сом

Сырттан окуу мөөнөтүү(заочное)
11 класстын базасында 2 жыл 6 ай
050709 «Башталгыч класстарды окутуу»
050703 «Мектепке чейинки билим берүү»
Сырттан окуунун акысы 16000сом.

Штаттык курам -10 мугалим
Аныничинен 3 кош жумушчу
7 мугалимштаттык .