Математика-техникалык секциясы

Билим берүү программасы боюнча маалымат
Секция төмөнкү адистикти даярдайт:
140212 «Электр менен жабдуу (тармактар боюнча)»
190604 «Автомобиль унааларын техникалык тейлөө жана оңдоо»
220206 «Маалыматтарды иштеп чыгуунун автоматташтырылган системалары жана башкаруу (тармактар боюнча)»
230018 «Компьютердик системалар жана комплекстер»
Күндүзгү окуу мөөнөтүү (очное)
9 класстын базасында 2 жыл 10 ай
11 класстын базасында 1 жыл 10 ай
Күндүзгү окуунун акысы 17500сом
Секцияга тиешелүү адистиктерге билим берүүдө 19 окутуучу, 2 системдик администратор жана 1 окуу мастери эмгектенет. Анын ичинде: 1 педагогика илим доктору, 1 техника илимдердин кандидаты, 2 эл агартуунун отличниги жана 3 ага окутуучу эмгектенет. Булардын ичинен 14 окутуучу колледждин штаттык курамында турат.

 Талас мамлекеттик университетинин алдындагы орто кесиптик билим берүү бөлүмүнүн (ОКБББ) Маалыматтарды иштетүүнүн автоматташтырылган системасы жана башкаруу” ,  “Электр менен камсыздоо”,  “Автомобиль унааларын техникалык тейлөө жана оңдоо” адистиктери Талас мамлекеттик  университетинин  окумуштуулар кеңешинин 2009-жылдын 28-июлундагы отурумунун чечиминин жана Кыргыз   Республикасынын  Билим Берүү Министирлигинин 2009- жылдын 26 апрелиндеги №6 токтомунун  буйругунун  негизинде  ачылган.

Секциянын алгачкы негиздөөчүсү жана уюштуруучусу Сатаева Лариса Асанкуловна.  Ал 2009-жылдан баштап азыркы күнгө чейин “Математика-техникалык дисциплиналар”  секциясынын  жетекчиси  болуп эмгектенип келе жатат . Жаңы түптөлүп келе жаткан  окуу жайдын бир бөлүмү болгон Маалыматтарды иштетүүнүн автоматташтырылган системасы жана башкаруу” ,  “Электр менен камсыздоо”,  “Автомобиль унааларын техникалык тейлөө жана оңдоо” адистигинин  өнүгүүсүнө бүт аракетин жумшап, орто окуу жайдын талаптарына жооп берүүсүнө  көңүл буруп келүүдө. Талас шаарындагы жумуш берүүчүлөрдү чакыртып, студенттерге кызыктуу лекцияларды окууга, илимий-методикалык көрсөтмөлөрдү иштеп чыгууга, окуу жана практикаларын жогорку деңгээлде өткөрүүгө жетишкен.

Талас шаарындагы “Маалыматтарды иштетүүнүн автоматташтырылган системасы жана башкаруу” ,  “Электр менен камсыздоо”,  “Автомобиль унааларын техникалык тейлөө жана оңдоо” багыттары боюнча төмөнкү ишканалар менен келишимдер түзүлгөн.

           Маалыматтарды иштетүүнүн автоматташтырылган системасы жана башкаруу” адистиги боюнча:

Ишкананын аталышы Ишкананын жетекчиси Келишимдин аяктоо мөөнөтү
Талас ОГТРК Умөтова Эрмек Асанович- Ген.директор 01.03.2018г-01.03.2021г.
ТФ ОАОРК “Аманбанк” Джумалиев У. Дж.- Директор 01.03.2018г-01.03.2021г.
ТФ ОАО “Северэлектро” Рыспеков А. А.- Исполнительного директора 01.03.2018г-01.03.2021г.
ТОФ ОАО “Кыргызтелеком” Садырбаев Нурдин Оморович 01.03.2018г-01.03.2023г.
АРИС Абдыкадыров Бакыт Шайлообекович 23.05.2018г-23.05.2021г.
ОсОО “Кыргыз легал серсис” Нуржанбеков Чолпон-руководитель 01.03.2018г-01.03.2021г.
Таласское районное управления социального фонда Ызабеков Исламбек Сагынбековия-начальник 30.03.2018г.-30.03.2021г.
Таласское управления МФ КР Ниязалиев Жусуп Макулбекович-начальник 01.03.2018г-01.03.2023г.
ТОР ОАО “Коммерческий банк Кыргызстан” Качкымбаев Батырбек 01.03.2018г-01.03.2023г.
Сельска управа Боо-Терек Кермалиев Идирис 01.03.2018г-01.03.2023г.
Сельска управа Миң-Булак Ормотова Жанара 01.03.2018г-01.03.2023г.
Сш.им. К. Каимова Мамакеева Алина Баймуратовна — директор 01.03.2018г-01.03.2021г.
Сш.им. Шаршенбаева Донбаева Нурайым Чыныбековна-директор 23.05.2018г-23.05.2021г.
Сш.им. Б. Сатыбекова Атакулова Айнура Осконовна-директор 22.05.2018г-22.05.2021г.
Чалдыбарская школа интернат Конгайтиев Шаршенбек Кайбылдаевич-директор 01.03.2018г-01.03.2021г.
Райгос администрация Нуржанов Бактыбек Качкынбаевич-аким 21.05.2018-21.05.2011г.

Электр менен камсыздоо”  адистиги боюнча:

Ишкананын аталышы Ишкананын жетекчиси Келишимдин аяктоо мөөнөтү
ТПВС Саадабеков Кутмидин Жумабекович 04.04.2016г-04.04.2021г.
ТФ ОАО «Северэлектро» Дуйшекеева А.К. 05.04.2016г-05.04.2021г.

Автомобиль унааларын техникалык тейлөө жана оңдоо” адистиги боюнча:

Ишкананын аталышы Ишкананын жетекчиси Келишимдин аяктоо мөөнөтү
АО «Биримдик» Табышов К.К. 16.01.2017- 16.01.2021г.
ДЭП-6 Керимбаев К.О. -начальник 01.03.2018-01.03.2021г.
ЧП СТО Босняков Босняков Р.С. 28.03.2018-28.03.2021г.
ДЭП-19 Алашов У. Р.-начальник 01.03.2018г-01.03.2023г.
ЧП “ Кадырбек ата” Жаманкулов Алигапар Кадырбекович 01.03.2018-01.03.2021г.
ЗАО “Талас-Сүт” Давлеталиев М. Т. 01.03.2018г-01.03.2023г.
ЗАО “Жолчу”     Назаралиев Э. С.-ген.директор 27.05.2018-27.05.2022г.
ОсОО “СТОА” Омушев Т. К. 01.03.2018-01.03.2021г.
СТО “Канат” Темирбеков К.Б. 01.03.2018-01.03.2021г.
ЧП Сагынбекова Сагынбекова Гулнара 01.03.2018-01.03.2023г.
ТФ ОАО “Северэлектро”   РыспековА.А.- и.о.директора 28.03.2018-28.03.2021
ЧП СТО Буравлев Буравлев Д.В. 01.03.2018-01.03.2021г.
СТО “Раманкул” Токтогулов Р. Т. 01.03.2018-01.03.2021г.
Таласский СТОА Сооронбаев З. Ш. 21.12.2015-21.12.2020г.
ЧП “Восток-сервис” Эрдешбаев Руслан 14.12.2018-14.12.2021г.
Всего

         Ошондой эле академиялык мобилдүүлүк программасы боюнча төмөнкү окуу жайлар менен келишим түзүлгөн.

  1. К.И. Скрябин атындагы Кыргыз Улуттук Агрардык Университетинин Техника-экономикалык колледжи.
  2. Бишкек техникалык колледж.
  3. И.Раззаков атындагы Кыргыз Мамлекеттик Техникалык Университетинин политехникалык колледжи.

          Сатаева Лариса Асанкуловна  секциядагы  алгачкы окуу-методикалык көрсөтмөлөрдү  биринчилерден болуп иштеп чыккан. Секциянын материалдык-техникалык базасынын түптөлүшүнө жана жаш кадрларды илимге багыттоодо да кошкон салымы чоң. Учурда “Математика-техникалык дисциплиналар” секциясын    жетектейт.

 “Математика-техникалык дисциплиналар секциясынын негизги максаты  жана милдети болуп,  жеткиликтүү билим берүү, Республиканын жана Талас аймагынын туруктуу социалдык экономикалык жактан өнүгүү үчүн компетенттүү жана атаандаштыкка жөндөмдүү адистерди даярдоо.

  Секциянын жамааты

Математика — техникалык секциянын жетекчиси: Сатаева Лариса Асанкуловна
Билими: Жогорку. КМУУ Баласагын атындагы 2000-жылы аяктаган 
Адистиги: Физика жана Электроника
Резюме