Сатаева Лариса Асанкуловна секция башчысы
Секция төмөнкү адистикти даярдайт:
140212 «Электр менен жабдуу (тармактар боюнча)»
190604 «Автомобиль унааларын техникалык тейлөө жана оңдоо»
220206 «Маалыматтарды иштеп чыгуунун автоматташтырылган системалары жана башкаруу (тармактар боюнча)»

Күндүзгү окуу мөөнөтүү (очное)
9 класстын базасында 2 жыл 10 ай
11 класстын базасында 1 жыл 10 ай
Күндүзгү окуунун акысы 17500сом
Секцияга тиешелүү адистиктерге билим берүүдө 19 окутуучу, 2 системдик администратор жана 1 окуу мастери эмгектенет. Анын ичинде: 1 педагогика илим доктору, 1 техника илимдердин кандидаты, 2 эл агартуунун отличниги жана 3 ага окутуучу эмгектенет. Булардын ичинен 14 окутуучу колледждин штаттык курамында турат.