Билим берүү программасы боюнча  маалымат

Секция төмөнкү адистикти даярдайт:
080110 «Экономика  жана бухгалтердик эсеп »
030505 «Укуктаануу»

Күндүзгүокуумөөнөтүү(очное)
9 класстын базасында 1 жыл 10 ай
11 класстын базасында 2 жыл 10 ай
Күндүзгү окуу мөөнөтүү(очное)
3 жыл 10 ай
Күндүзгү окуунун акысы 17500сом

Сырттан окуу мөөнөтүү(заочное)
2 жыл 4 ай
Сырттан окуунун акысы 16000сом
Штаттык курам -19 мугалим
Аныничинен 6 кош жумушчу
13 мугалимштаттык .

«Коомдук - экономикалык илимдер» секциясынын окутуучулар курамы.

Секция башчысы Изабаева Индира Кенжебековна

Билими: Жогорку Кыргыз улуттук агрардык университети.

Адистиги: Экономист Резюме

Барпыбеков Айтымбек Барпыбекович

Билими: Жогорку Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети

Адистиги: Экономист Резюме

Акматов Молдобек Адылович

Билими:Жогорку Караганда кооперативдүү институт

Адистиги: Экономист Резюме

Чыныбаева Гулбарчын Эламановна

Билими:Жогорку Тал МУ

Адистиги: Бухгалтердик эсеп жана аудит Резюме

Нурбаева Айнура Гапыровна

Билими:Жогорку Тал МУ

Адистиги: Бухгалтердик эсеп жана аудит Резюме

Ташырбаева Аида Айбашевна

Билими: Жогорку Кыргызстан эл - аралык университети

Адистиги:Экономист Резюме

Бекболиева Чынара Алмасбековна

Билими:Жогорку Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети.

Адистиги: Финансы -Кредит Резюме

Узакбаева Жакшыгул

Билими:Жогорку Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети.

Адистиги: Укук таануу Резюме

Чалабаева Жазгул Айбашовна

Билими: Жогорку Кыргыз эл аралык Университети, Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети.

Адистиги:Укук таануу. Резюме

Одуракаев Темиржан Бузурманович

Билими: Жогорку Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясы.

Адистиги:Укук таануу. Резюме

Бекмуратова Динара Замировна

Билими: Жогорку Жусуп Баласагун атындагы КМУ; Тарых жана чөлкөм таануу факультети

Адистиги: Тарых мугалими Резюме

Акматова Эльвира Айткуловна

Билими: Жогорку Тал МУ 2011-жылы аяктаган . Тарых жана коомдук илимдер факультети .

Адистиги: Тарых мугалими Резюме

Наржигитова Клара Жанусаковна

Билими: Жогорку Тал МУ Тарых жана коомдук илимдер факультети .

Адистиги: Тарых мугалими Резюме

Омурзакова Савлем Токтоновна

Билими: Чуй Мамлекеттик Университети

Адистиги: Юрист Резюме

Калманбетов Нурадил Манасбекович

Билими: Жогорку Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети(2006)

Адистиги: Философ Резюме

“Коомдук- экономикалык илимдер” секциясы

   Талас мамлекеттик университетинин алдындагы орто кесиптик билим берүү бөлүмүнүн (ОКБББ) “Экономика жана бухгалтердик  эсеп”, “Укук таануу” адистиктери Талас мамлекеттик  окумуштуулар кеңешинин 28.07.2009-жылкы  26 апрелиндеги №6 токтомунун негизинде Кыргыз  республикасынын  Билим берүү Министирлигинин буйругунун  негизинде  ачылган.

  Кафедранын алгачкы негиздөөчүсү жана уюштуруучусу Изабаева Индира Кенжебековнанын   салымы чоң.  Ал 2009-жылдан баштап азыркы күнгө чейин “Коомдук –экономикалык илимдер”  секциясынын  жетекчиси  болуп эмгектенип келе жатат . Жаңы түптөлүп келе жаткан  окуу жайдын бир бөлүмү болгон “Экономика жана бухгалтердик” жана “Укук таануу” адистигинин  өнүгүүсүнө бүт аракетин жумшап, орто окуу жайдын талаптарына жооп берүүсүнө көп көңүл буруп келүүдө. Талас шаарындагы жумуш берүүчүлөрдү чакыртып, студенттерге кызыктуу лекцияларды окууга, илимий-методикалык көрсөтмөлөрдү иштеп чыгууга, окуу жана практикаларын жогорку деңгээлде өткөрүүгө жетишкен.

Талас шаарындагы экономикалык жана юридикалык багыт боюнча төмөнкү жумуш берүүчүлөрдү чакырып,алар менен биргелешип иштерди алып барган.

     Экономикалык багыт боюнча ишкерлер:Качкымбаев Баатыр Алымкулович, Ызабеков Ислам Сагынбекович, Маткеев Айбек Айтмырзаевич, Долдоев Самат Садыржанович,Дуйшонбиев Нурсултан Ильясович, Шабданбекова Алмаш Кумаровна, Назаралиев А.Б

     Юридикалык багыт боюнча:Осмоналиев Акылбек М,Узакбаева Жакшыгүл А,Жумалиев Эламан Ш,Болотова Нестан Т,Райканов Адилет Р,Одуракаев Темиржан Б,Алтынбек уулу Эрбол.

     Изабаева Индира Кенжебековна  секциядагы  алгачкы окуу-методикалык көрсөтмөлөрдү  биринчилерден болуп иштеп чыккан. Кафедранын материалдык-техникалык базасынын түптөлүшүнө жана жаш кадрларды илимге багыттоодо да кошкон салымы чоң. Учурда “Коомдук –экономикалык илимдер” секциясын    жетектейт.

   Коомдук –экономикалык илимдер” секциясынын негизги максаты  жана милдети болуп, жеткиликтүү билим берүү,экономикалык жана юридикалык  илимдер кадрларды даярдоо тармагында төмөнкү багыттар менен иш алып барат:

 • Кесипке багытталган таланттуу жаштардын жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү максатында  кесиптик кадрларды даярдоо;
 • билим берүүчүлүк иш аракеттерин камсыз кылуу үчүн илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү,илимий-методикалык жана окуу-методикалык иштелмелерди иштеп чыгуу;
 • экономикалык жана юридикалык  тармагында кадрлардын кесиптик кошумча билим берүү“Экономика жана бухгалтердик эсеп ” , “Укук таануу” предметтердин программаларынын комплексин студенттерге жайылтуу;
 • Секция  коомдук-экономикалык  багыттагы билим берүү программасынын негизинде  “Экономика жана бухгалтердик эсеп ” , “Укук таануу”аталышындагы адистиктерде студенттерди даярдайт.

Секциянын  окуу-методикалык иштеринин негизги багыттары:

 • Компетенттүү мамилелердин негизинде окутуунун максатын, мазмунун, методдорун каражаттарын жана формаларын иштеп чыгуу;
 • Иштелип чыккан окутуунун  программалары билим берүүнүн бардык деңгээлдерин ичине камтыйт;
 • Секцияда тажрыйбалуу окутуучулар эмгектенишүүдө. Алар  Насаатчылык иштерди өркүндөтүү менен усулдук-методикалык иштемелерди активдүү иштеп чыгышууда.  Жаш мугалимдер менен бирдикте  теориялык  билимдерди практика менен айкалыштыруу иштерин жүргүзүшүүдө.

Окуу процессин уюштурууда төмөнкү документтер бар:

 •       билим  берүүнүн  мамлекеттик стандарты;
 •       окуу  план, жумушчу окуу план;
 •       ОМКлар иштелип чыккан;

Пландалган окуу жүктөмдөрү толугу менен окуу планын жана жумушчу программалардын талабына ылайык аткарылат.

 Секциянын кеңешмесинде окутуучулардын пландары, лекция жана практикалык сабактардын тексттери боюнча модулдук суроолор каралат.

      Бүгүнкү күндө секцияда   080110– “Экономика жана бухгалтердик эсеп ” багыты боюнча ,030505  – “Укук таануу”  профили боюнча адистер даярдалат.Окуу планына ылайык кафедранын окутуучулары 34 дисциплинаны тейлейт. Окутуучулар тарабынан типтүү программалардын  негизинде окуу-усулдук комплекстер, жумушчу программалары иштелип чыккан.

  Секцияда 11  окутуучу жана  8 кош жумуш аткаруучулар иштейт. Алардын ичинде: илимдин кандидаттары 3, окутуучулар 15.

 

                                       Алардын атын атап айтканда төмөнкүдөй:

1

Барпыбеков Айтымбек  Барпыбекович

Экономикалык илимдеринин  кандидаты

2

Турсалиева Гулия Жакыпбековна

Социялдык  илимдеринин  кандидаты

3

Калманбетов Манас Калманбетович

Философия илимдеринин кандидаты

4

Изабаева  Индира  Кенжебековна

окутуучу

5

Чыныбаева Гулбарчын Эламановна

окутуучу

6

Чалабаева  Жазгул Айбашовна

окутуучу

7

Наржигитова Клара Жанусаковна

окутуучу

8

Акматова Эльвира Айткуловна

окутуучу

9

Бекболиева  Чынара

Алмасбековна

окутуучу

10

Акматов Молдобек Адылович

окутуучу

11

Бекмуратова  Динара Замировна

окутуучу

12

Ташырбаева Аида Айбашевна

окутуучу

13

Батырбаева  Жылдыз Сулаймановна

окутуучу

14

Кокоев Тендик Кайнарбекович

окутуучу

15

Нурбаева Айнура Гапыровна

окутуучу

16

Узакбаева  Жакшыгул

окутуучу

17

Одуракаев Темиржан Бузурманович

окутуучу

18

Өмурзакова  Сауле

окутуучу

   “Коомдук –экономикалык илимдер” секциясында  “Экономика жана бухгалтердик эсеп” предметтик 1,   “Кылмыш жаза укугу” предметтик 1, “Кыргызстан тарыхы”предметтик 2 окуу залы бекитилген. Алсак, усулдук кабинеттерде 4 компьютер,  2 проектор,  2 экран жана адистикке тиешелүү окуу-усулдук адабияттар, көргөзмө куралдар менен жабдылган. Китепканасындагы адабияттардын фонду “Экономика жана бухгалтердик эсеп”, “Укук таануу”, адистиги боюнча текшерүү иштеринин, курстук, практикалык сабактардын, лекциялык курстардын базасынан түзүлүп, теориялык багыттагы кошумча адабияттар менен камсыздалган.

   “Коомдук –экономикалык илимдер” секциясынын  окутуучулар курамынын илимий макалалары КР нын   жогорку окуу жайларынын илимий журналдарында басмадан чыгууда. Алсак,секциянын кызматкерлеринин жарыкка чыгарган эмгектеринин саны төмөнкүдөй:

 1. Изабаева Индира Кенжебековна –  3 окуу-усулдук көрсөтмө
 2. Ташырбаева Аида Айбашевна -1 окуу-усулдук көрсөтмө
 3. Чыныбаева Гүлбарчын Эламановна -1 окуу-усулдук көрсөтмө
 4. Турсалиева Гулия Жакыпбековна -1 окуу-усулдук көрсөтмө
 5. Шамуратов Б.М.,Одуракаев Т.Б.,Чалабаева Ж.А -1 окуу-усулдук көрсөтмө
 6. Бекмуратова Динара Замировна – 11 макала, 1 окуу-усулдук көрсөтмө

      “Коомдук –экономикалык илимдер» секциясынын  студенттери жылына боло турган “Студенттердин илимий-тажрыйбалык конференциясына”активдүү катышышып,алдыңкы орундарга  ээ болуп келишет.Алсак Алмазбек кызы Айдана “Кыргыздардын музыкалык аспаптары”,Алиаскар кызы Уулжан “Талас шаарындагы №4 мектептин тарыхы”,Арстанбек кызы Жанара “Төкмө акындар мекени Арал айылынын тарыхы”,Талантбек уулу Кенжебек “Кыргыз элинин колдонулбай бара жаткан салт-санаалары”,Молдобекова Диана  “Атаканов Бекманбеттин өмүрү жана чыгармачылыгы”,Жуматаева Айдана “Маркетингти изилдөө “Шоро””,Кубаналиева Тунук “Манас”эпосу Чыңгыз Айтматовдун дүйнөсүндө,Бөрүбаева Чолпон “Кыргыздардын көчмөн маданиятындагы демократиялык –укуктук мамилелер  жана “Манас” эпосу”,Кожошева Айтурган “Алементтерди жана алементтик  милдеттенмелер боюнча карыздарды өндүрүүдө келип чыккан укуктук көйгөйлөр.Үмөталиева Медина “Үмөт Молдонун агартуучулук ишмердүүлүгү”,Арстанбек кызы Жанара “Теке баатыр –тарыхый инсан”.

“Коомдук –экономикалык илимдер” секциясынын окутуучулары    секцияда  жогорку квалификациялуу кадрларды даярдоо боюнча, төмөнкү  ишкерлер менен тыгыз байланышта иш алып барат.

 

Ишкананын аталышы

Жетекчинин аты — жөнү.

Жайгашкан орду.

Байланыш  телефон

1

ОАО Коммерциялык банк” Кыргызстан”

 

Качкымбаев Баатыр Алымкулович

 

 Талас ш, к. Бердике Баатыр №297

 

03422- 6-00-42

0770771400

 

2

Талас райондук социалдык  фонддун башкармалыгы

 

Ызабеков Ислам Сагынбекович

 

Талас ш, к.Ч.Айтматова 332

 

03422-5-23-88

 

 

3

ТФ ОФО “Айыл –банк”

 

Токтогулов Нарынбек Назаркулович

 

Талас ш, к. Оторбаева 231

 

03422- 5-58-47

 

4

Талас шаардык салык кызматы.

 

Маткеев Айбек Айтмырзаевич

 

Талас ш ,к. Бердике Баатыр 265

 

03422-5-38-04

 

5

ТФ ОАО Кыргыз Телеком

 

Долдоев Самат Садыржанович

 

Талас ш ,к.  Бердике Баатыр 202

 

03422-5-55-24

03422-5-55-19

 

6

ТФ ОАО «Кыргыз почтасы»

 

Дуйшонбиев Нурсултан Ильясович

 

Талас ш, к. Сарыгулова №28

 

03422-5-40-00

 

7

ЗАО «Талас Сут»

 

Давлеталиев Мырзакан Толбашиевич

 

Талас ш ,к. Оторбваева №7

 

03422-5-37-94

 

8

ТФ KISB    банк

 

Касымбаев Ильяс Талипович

 

Талас  ш, к.  Бердике Баатыр 202

 

03422-5-55-24

03422-5-55-19

 

9

ТФ  ЗАО « Бай Тушум» 

 

Тажиканов Тилек Акынбекович

 

Талас ш, к  Сарыгулова №22

 

03422-5-59-00

 

10

Архитектура жана шаар куруучулуктун Талас регионалдык башкармалыгы

 

Мураталиев Артык

 

Талас ш, к. Сарыгулова №12

 

0773519873

 

11

ТФ ОАО «Оптима банк»

 

Болоткан уулу Нусуп

 

Талас ш, к.Сарыгулова №59

 

0312-90-59-59

 

12

А. Токтогулов атындагы Талас Облустук китепканасы

Жаркыналиева Телегей Сагыновна

 

 

Талас ш, к. Ч.Айтматова 353

 

03422-5-27-98

 

13

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу бөлүмү

Джусупбеков Айдарбек Жапарович

 

Талас ш. аллея Нуржанова

 

 

 

ТФ «Росин банк»

 

Алишеров Женишбек Жакыпович

 

Талас ш, к Бердике Баатыр №216

 

03422 5-28-97

 

 

Талас областынын медициналык маалымат борбору

 

Шабданбекова Алмаш Кумаровна

 

Талас ш, аллея Нуржанова

 

0323-45-45-43

 

 

ТФ ОАО РК «Аман банк»

 

Назаралиев А.Б.

 

Талас  ш,к. Оторбаева

 

 

 

ТФ ОАО «KISB банк»

 

Мамбетов Д.Ж

 

Талас ш,к. Сарыгулова №22

 

03422-5-59-00