Талас мамлекеттик университетинин «Таза коом, келечектин горизонттору студент жаштардын илимий иликтөөчүлүк көз караштарында» аттуу 15-студенттик илимий-тажрыйбалык конференциясында Төлөбаева Жазгүл гр.КП-1-15 «Темпераменттин типтерине карата тарбиялоо иштери «-деген доклады менен студентик конференцидя 1-оорунду ээледи. Илимий жетекчиси философия илимдеринин кандидаты, доцент Кудабаева Гулира Байдылдайевна.

Мирлан кызы Асел гр.КП-2-16 «Китеп окууга балдарды уйрөтүү»аттуу илимий ишине сертификат менен сыйланды.Илимий жетекчиси: окутуучу  Арсиева Чолпон Бегалиевна

Студенттик конференция