Талас Мамлекеттик Университеттин Кесиптик орто билим берүү бөлүмү

Колледж Талас мамлекеттик университетинин бөлүмү болот. Кесиптик орто билим берүү бөлүмүндө (КОБББ) дагы билим берүү сапатын жогорулатуу процессине көп көңүл бурулат. Ал үчүн окуу жайдын бул багыттагы ишмердүүлүгүн ар тараптан арттыруу максатында бир топ алгылыктуу иштер жүргүзүлдү.

Алсак, биринчи кезекте, КОБББдагы даярдалып жаткан бардык адистиктер боюнча 2018-жылдын орто ченине чейин КР Билим берүү жана илим министрлигинин атайын комиссиясынан аттестациядан өтүп, окуу жайдын диплом берүүгө жарай турган статусун министрликтин коллегиясынан бекиттирип алдык.

Экинчиден, окуу жайдын материалдык-техникалык базасын талапка ылайык чыңдоо аркылуу окутуучулар менен студенттерге тиешелүү шарттарды түзүп берүү боюнча иштер жүргүзүлдү. Атап айтканда, мурдагы эки компьютердик класска жаңы телевизорлорду орнотуу менен бирге,

дагы кошумча үч мультимедиялык класс бир интерактивдүү доска, эки ноутбук, бир компьютер, эки проектор, бир экран, бир телевизор менен жабдылды. Азыркы учурда беш мультимедиялык класс иштеп жатат.

Аларга автомобилдерди оңдоо жана техникалык тейлөө,

электр техникасы жана физикасабактары боюнча виртуалдык лабораториялык жана практикалык иштер киргизилип,

 

учурда сабактар өтүлүп жатат. Мындан башка дагы “Англис тили” кабинетине телевизор менен видеоплеер коюлуп, көрсөтмө сабактар өтүлүүдө.

“Автомобилдерди оңдоо жана техникалык тейлөө” адистиги боюнча азыркы мезгилде бир ВАЗ-2103 үлгүсүндөгү автоунаа сатылып алынып, анын тетиктеринен автомобиль кыймылдаткычы, шассиси, башкаруу механизмдери боюнча көргөзмө макет даярдалууда.

Германия Федеративдик Республикасынын кызматташтык уюмунун Борбордук Азиядагы билим берүү системасын реформалоо боюнча долбоорунун (GIZ)  алкагында 2014-2015-окуу жылынын башталышынан бери 441,5 миң сомго окуучуларды эмгекке үйрөтүү боюнча жыгач материалдарды иштетүүчү жабдуулар, тигүүчүлүккө үйрөтүү боюнча 8 машина, физика, химия, биология сабактары боюнча лабораториялык приборлор жана жабдуулар окуу жайга жардам иретинде берилди. Мындан башка 60,0 миң сомго 600 даана китептер менен усулдук колдонмолор келип түштү. Азыркы учурда эмгекке үйрөтүү боюнча жабдуулар толук бойдон орнотулуп ишке киргизилди. Тигүүчүлүк бөлмөсүн жабдуу жана физика, биология, химия сабактарынын прибор, жабдууларын сактоочу кабинет уюштурулууда.

Жалпысынын GIZ долбоору башталгандан бери (2009-жыл) компьютер, проектор жана жогоруда аталган жабдуулар менен китептерди кошкондо гранттык инвестициянын өлчөмү 630,1 миң сомду түздү.

“Электр менен камсыздоо” адистиги боюнча лабораториялык кабинетти жабдуу уюштурулуп жатат. Учурда 30 миң сомго приборлор менен жабдуулар алынып келип орнотулууда. Азыр аталган кабинетте 10 лабораториялык жана практикалык ишти өткөрсө болот.

КОБББнын билиотека фондун окуу адабияттары менен толуктоо улантылууда. Азыркы учурда бардыгы 952,7 миң сомдук 4500 даана китептер бар. Ошонун ичинен 3400 даанасы 2000-жылдан бери чыккан окуу китептери. 2014-2015-окуу жылынын башталышынан бери библиотека фондубуз 241,4 миң сомдук 1000 даана китепке толукталды. Кымбат жана өтө таңсык китептердин электрондук варианттары жасалууда. Учурда 30 китептин электрондук варианты ПДФ форматына түшүрүлүп, дисктерге көчүрүлгөн.