Аязбекова Амангүл Дүйшенбековна секция башчысы
Секция төмөнкү адистикти даярдайт:
071202 Китепканаттаануу ( китепканачы)

Күндүзгү окуумөөнөтү(очное)
9 класстын базасында  2жыл 10 ай
11 класстын базасында 1жыл 10 ай
Күндүзгү окуу акысы 17500сом

Сырттанокуу мөөнөтү(заочное)
Окуу мөөнөтү  2 жыл 4 ай
Сырттан окуу акысы 14000сом